Polityka prywatności

            POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności oraz cookies sklepu internetowego magdahasiak.com

 1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego magdahasiak.com jest Magdalena Hasiak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAGDA HASIAK Magdalena Hasiak z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Ryszarda Berwińskiego 19, kod pocztowy 62-040 Puszczykowo, posługująca się numerem NIP 7771787303, numerem REGON 300378427, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, Klient otrzymywać będzie na swój adres poczty elektronicznej bezpłatny newsletter (listy elektroniczne zawierające informacje o wydarzeniach i promocjach związanych z marką „Magda Hasiak”).
 7. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie newsletter’a w każdej chwili może zmienić adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest newsletter bądź zrezygnować z dalszego jego otrzymywania, wypełniając odpowiedni formularz, dostępny w wiadomości elektronicznej z newsletterem.
 8. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie nr telefonu wiadomości sms z informacjami o promocjach i wydarzeniach związanych ze sklepem magdahasiak.com.
 9. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości sms w każdej chwili może zmienić nr telefonu, na który wysyłane są wiadomości sms bądź zrezygnować z dalszego ich otrzymywania, wypełniając odpowiedni formularz, dostępny na podstronie ……………………… .
 10. Jeżeli Użytkownik wyraża na to zgodę, Administrator posługuje się cookies (danymi elektronicznymi gromadzonymi przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik) o charakterze sesyjnym, preferencyjnym i analitycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej magdahasiak.com do potrzeb Użytkownika.
 11. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej magdahasiak.com .